วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัวชื่อ-สกุล      ขนิษฐา   แก้วทอง
ภูมิลำเนา     จังหวัดกาญจนบุรี
ตำแหน่ง       ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้    ภาษาต่างประเทศ
สถานที่ทำงาน  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
e-mail   :       ice04kaewthong@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น