วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

คำพ่อสอน เศรษฐกิจพอเพียง


คำคมภาษาอังกฤษโดนใจ

The most successful people in the world
Have made many mistakes
And experienced far more failure than the rest.
คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก
คือคนที่พบเจอความผิดพลาดและความล้มเหลวมามากกว่าคนอื่น

You can’t make someone else’s choices
so you shouldn't let someone else make yours.
Follow your heart.
เราไม่อาจตัดสินใจแทนคนอื่นได้
เราจึงไม่ควรปล่อยให้คนอื่นมาตัดสินใจแทนเราเช่นกัน
เพราะฉะนั้น จงทำตามหัวใจเรียกร้องเถอะ


Break free from negative people
Because negativity has a way of passing
From person to person
And they will drag you down with them.
พยายามออกห่างจากคนมองโลกในแง่ร้าย
เพราะการมองโลกในแง่ร้ายนั้นสามารถติดต่อกันได้
และมันจะทำให้คุณตกต่ำลงไปด้วย


ที่มา : http:// www. คำคม 108 .com / คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ โดนๆ ความรัก.html

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

                              Members  in The  ASEAN

Southeast Asia Map

ASEAN  Economic Community
ASEAN Motto คำขวัญอาเซียน


The motto of ASEAN is

“ One Vision, One Identity, One Community.”

    คำขวัญอาเซียน      
หนึ่งวิสัยทัศน์   หนึ่งอัตลักษณ์   หนึ่งประชาคม

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การเรียนรู้รายวิชาภาษาต่างประเทศ

                                      การเรียนรู้รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  Present Simple Tenseรายละเอียด (Present Simple Tense)
ที่มา :  ครูจง

ประวัติโรงเรียน


            
          ในปี พ.ศ.2519 สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี  นายธงชัย ยงสุนทร สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี ได้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ คือท่านพระครูประสาทรัตนกิจ เพื่อขอสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น ณ ตำบลประสาทสิทธิ์ ท่านเจ้าอาวาสจึงได้มอบที่ดินของวัด จำนวน 43 ไร่เศษ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม (ประวัติโรงเรียน)

ประวัติส่วนตัวชื่อ-สกุล      ขนิษฐา   แก้วทอง
ภูมิลำเนา     จังหวัดกาญจนบุรี
ตำแหน่ง       ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้    ภาษาต่างประเทศ
สถานที่ทำงาน  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
e-mail   :       ice04kaewthong@gmail.com