วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การเรียนรู้รายวิชาภาษาต่างประเทศ

                                      การเรียนรู้รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  Present Simple Tense



รายละเอียด (Present Simple Tense)
ที่มา :  ครูจง

ประวัติโรงเรียน


            
          ในปี พ.ศ.2519 สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี  นายธงชัย ยงสุนทร สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี ได้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ คือท่านพระครูประสาทรัตนกิจ เพื่อขอสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น ณ ตำบลประสาทสิทธิ์ ท่านเจ้าอาวาสจึงได้มอบที่ดินของวัด จำนวน 43 ไร่เศษ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม (ประวัติโรงเรียน)

ประวัติส่วนตัว



ชื่อ-สกุล      ขนิษฐา   แก้วทอง
ภูมิลำเนา     จังหวัดกาญจนบุรี
ตำแหน่ง       ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้    ภาษาต่างประเทศ
สถานที่ทำงาน  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
e-mail   :       ice04kaewthong@gmail.com