วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

คำคมภาษาอังกฤษโดนใจ

The most successful people in the world
Have made many mistakes
And experienced far more failure than the rest.
คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก
คือคนที่พบเจอความผิดพลาดและความล้มเหลวมามากกว่าคนอื่น

You can’t make someone else’s choices
so you shouldn't let someone else make yours.
Follow your heart.
เราไม่อาจตัดสินใจแทนคนอื่นได้
เราจึงไม่ควรปล่อยให้คนอื่นมาตัดสินใจแทนเราเช่นกัน
เพราะฉะนั้น จงทำตามหัวใจเรียกร้องเถอะ


Break free from negative people
Because negativity has a way of passing
From person to person
And they will drag you down with them.
พยายามออกห่างจากคนมองโลกในแง่ร้าย
เพราะการมองโลกในแง่ร้ายนั้นสามารถติดต่อกันได้
และมันจะทำให้คุณตกต่ำลงไปด้วย


ที่มา : http:// www. คำคม 108 .com / คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ โดนๆ ความรัก.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น